top of page

Empowerment & begeleiding

Some people dream of success. We make it happen.
Strategisch

 

Hoe word je als bedrijf succesvol in deze chaotische wereld? Wat bedrijven vooral nodig hebben, is wendbaarheid. Tijden met zwaar weer op komst of zitten we er al midden in? Gek genoeg komt slechts minder dan 8 procent van de bedrijven in de problemen door externe (markt) omstandigheden. Meestal zijn de problemen terug te voeren op een gemis aan management-control en een tekort aan strategische wendbaarheid. Slechts 1 procent van de bedrijven strandt door domweg pech.
 

Onderzoek heeft aangetoond dat managers, eigenaren en aandeelhouders gemiddeld 16 maanden te laat aan de bel trekken om het tij te keren. En dat is jammer, want in die periode kan nog veel worden ondernomen om de problemen het hoofd te bieden. Vaak heeft men te laat in de gaten dat de neerwaartse lijn is ingezet of wil men psychologisch de feiten nog niet onder ogen zien. Faal trajecten kunnen reeds plaatsvinden terwijl u of uw collega's nog niets in de gaten hebben.

 

Slechts 29 procent van de bedrijven neemt adequaat actie wanneer de strategische crisis ontstaat. De overige bedrijven belanden in een winstcrisis. Daarvan belandt een groot deel (17 procent) uiteindelijk in een liquiditeitscrisis. Het is uiterst verstandig juist in de eerste fasen of (liefst) daarvoor al adequate actie te ondernemen. De urgentie is dan relatief laag en de mogelijkheden groter.

 

George Jansen Turnaround management kan u ondersteunen de benodigde turnaround proactief en in een vroeger stadium in te zetten. U kunt daarbij denken aan:

 

  • het uitvoeren van een quickscan waarin de stand van zaken wordt geanalyseerd,

  • het formuleren van voorstellen om de organisatie weerbaarder te maken

  • (een deel van) het management (tijdelijk) overnemen

  • zachte en harde maatregelen doorvoeren

  • akkoorden opstellen met stakeholders

  • coachen van managers en andere leidinggevenden

  • financiële problemen afwenden door het aantrekken van nieuwe financiering of een doorstart van de organisatie.

  • verkoop van de onderneming.


 

Project management

 

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Voor de meer bijzondere werkzaamheden installeert men een projectgroep of een projectorganisatie die met oplossingen moet komen. We maken een plan over uw hoofddoel. Hoe ziet uw bedrijf er over vijf jaar uit? Welke strategische doelstellingen zijn er? Hoe gaan we dat bereiken en hoe moet uw organisatie en strategie eruit zien? Op dit fundament wordt het specifieke project gestoeld.

 

Indien gewenst werken we dat eerst uit in een plan van aanpak (PVA). Het belangrijkste aspect is de financiële kant van het project. Als je het juist vanuit een overzichtelijk financieel rekenmodel toetst worden de stappen glashelder. 

 

Het recept of aanpak is, om vanuit het creatieve proces in vier stadia (preparatie, incubatie, illuminatie en verificatie/elaboratie) naar de intrinsieke doelstelling te kijken. Om daarmee vanuit verschillende percepties de ambivalentie te begrijpen. Dat gebruiken als uitgangspunt voor het bedenken van een oplossing is duurzaam en zal breed worden gedragen.
 

Voor de uitvoering van een project (implementatie) zijn er verschillende methoden en technieken. De keuze daarvan zal worden bepaald naar het soort project en uw organisatie.

 

 

 

 

 

HR advies & Coaching

 

Medewerkers zijn uw grootste waarde in uw organisatie. Maar zonder de juiste aansturing komt het er niet uit. Het goed in kaart brengen van de vaardigheden en eigenschappen van uw bemanning is essentieel om deze tot maximale waarde te leiden. Wij helpen u hoe dat kan en hoe u met diverse leiderschapsstijlen kunt bereiken wat u wilt. Natuurlijk kunnen we ook helpen met het opzetten van een beheersorganisatie, opstellen van KPI's met een incentive- en beloningsstructuur.  

 

Ook begeleiden we bij arbeidsconflicten, rightplacement trajecten of verzorgen wij de aanvraag ontslagvergunningen. 

 

Om de talenten van je medewerkers slim in te zetten moet je natuurlijk weten welke competenties en potentie ze in huis hebben. Hoe volwassen de houding is en wat voor type mens het eigenlijk is. Wij verzorgen assessments waar we meetbaar inzage krijgen in deze aspecten. Na een Quick-scan van uw organisatie, kunnen we met onze brede kennis, exact aanwijzen waar uw organisatie gestroomlijnd kan worden, zodat functies, rollen en verantwoordelijkheden naadloos aansluiten op het gewenste resultaat. We kunnen begeleiden om dat te bereiken en te borgen. In onze visie heeft een output gestuurde aanpak meestal de voorkeur, metaforisch gesproken: “zaken regelen met rotondes in plaats van verkeerslichten”.

 

Klant aan het woord:

“Binnen twee maanden was alles weer onder controle, terwijl ik eigenlijk de handoek in de ring wilde gooien”
"Maar wees er vroeg bij, hoe vroeger hoe beter !"

 

Jaap Huisman, directeur Zlt IT

bottom of page