top of page

Begin bij jezelf 22:39

Door allerlei aspecten zoals welvaart (individualisatie), afkomst milieu en cultuurverschillen ontstaat er onbalans in de sociale cohesie. Dit kan leiden tot een soort verharding, gebrek aan sociale controle wat in een neerwaartse spiraal tot verloedering zal leiden. Deze verharding en gebrek aan sociale controle werkt als katalysator voor ongewenst gedrag. Om dat te doorbreken moeten we weer in verbinding kome met elkaar.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page