top of page

Slechts 1% faillissementen door domme pech

Het zijn roerige tijden met zwaar weer op komst; wellicht zitten we daar reeds midden in. Gek genoeg komt slechts minder dan 8 procent van de bedrijven in de problemen door externe (markt) omstandigheden. Meestal zijn de problemen terug te voeren op een gemis aan management-control en een tekort aan strategische wendbaarheid. Slechts 1 procent van de bedrijven strandt eenvoudigweg door domme pech.

Onderzoek heeft aangetoond dat managers, eigenaren en aandeelhouders gemiddeld 16 maanden te laat aan de bel trekken om het tij te keren. En dat is jammer want in die periode kan nog veel worden ondernomen om de problemen het hoofd te bieden. Vaak heeft men te laat in de gaten dat de neerwaartse lijn is ingezet, of wil men psychologisch de feiten nog niet onder ogen zien.

Faal trajecten kunnen reeds plaatsvinden terwijl u of uw collega's nog niets in de gaten hebben en deze ontwikkelen zich vaak als volgt: Slechts 29 procent van de bedrijven neemt adequaat maatregelen wanneer de strategische crisis ontstaat. De overige bedrijven belanden in een winstcrisis. Daarvan belandt een groot deel (17 procent) uiteindelijk in een liquiditeitscrisis. Het is uiterst verstandig juist in de eerste fasen of daarvoor al, adequate actie te ondernemen. De urgentie is dan relatief laag en de mogelijkheden zijn groter.

George kan u ondersteunen, de benodigde turnaround proactief en in een vroeger stadium in te zetten. U kunt daarbij denken aan:

* het uitvoeren van een QuickScan waarin de stand van zaken wordt geanalyseerd; * het formuleren van voorstellen om de organisatie weerbaarder te maken. * (een deel van) het management overnemen; * zachte en harde maatregelen doorvoeren; * akkoorden opstellen met stakeholders en het coachen van managers en andere leidinggevenden; * financiële problemen afwenden door het aantrekken van nieuwe financiering of een doorstart van de organisatie; * verkoop van de onderneming.

www.GeorgeJansen.nl

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page